voor wie

Ouders kunnen bij mij terecht voor hulp en advies wanneer zij zien dat hun kind worstelt met een probleem waar het niet uitkomt. Daarbij kan gedacht worden aan bepaalde angsten die een negatieve invloed op het dagelijkse leven hebben, pesten of gepest worden, neerslachtigheid of faalangstig zijn. Naast deze problemen kan ik kinderen nog met tal van andere problemen helpen, op de pagina waar de verschillende trajecten worden uitgelegd staat een uitgebreider overzicht.

 

 

Werkwijze

Het traject start met een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen jullie per mail een vragenlijst die jullie uiterlijk 2 werkdagen voor het intakegesprek ingevuld dienen terug te sturen. Tijdens het intakegesprek bespreken we het intakeformulier en kunnen jullie als ouders vertellen tegen welk probleem jullie kind volgens jullie aanloopt. En eventueel kan ik jullie als ouder al wat praktische tips meegeven.

Vervolgens bekijk en bespreek ik welk traject het meest passend is voor jullie kind.

 

 Er zijn 3 verschillende trajecten mogelijk:

  • Kindercoaching
  • KLUP
  • BRUSJES-training

Bij elk traject zullen er minstens 5 sessies en maximaal 15 sessies van 60 minuten plaatsvinden. Na 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek of eindgesprek plaats. In het evaluatiegesprek bespreken we welke veranderingen jullie bij  jullie kind hebben gezien, waar nog aan gewerkt zou kunnen worden en of het vervolg wel of niet verlengd moet worden. Indien er een vervolg wordt gepland, bespreken we hoe dit vervolg eruit zal komen te zien.

 

Tijdens het intakegesprek is jullie kind NIET aanwezig. De ervaring leert dat het voor ouders makkelijker praten is als het kind er niet bij is; ouders kunnen vrijuit praten. Bij de kindsessies ben je als ouder NIET aanwezig. Ook hier is nagenoeg dezelfde gedachtegang; het kind voelt zich niet geremd omdat ouders erbij zijn. Het kind kan volledig zichzelf zijn en voelt zich vrij om alles te zeggen wat hij of zij wil. De praktijkruimte heeft helaas geen wachtruimte. Jullie kunnen jullie zoon en/of dochter aan het eind van de sessie weer op komen halen.

 

Alle sessies zijn vertrouwelijk, dus ook de kindsessies. Ik vertel jullie alleen waar jullie kind mij toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard geldt dit ook andersom.

  

Doel

Het doel is om het kind zelf een oplossing te laten vinden voor het probleem. Het probleem en de oorzaak daarvan worden door middel van spel besproken en geanalyseerd. Tijdens speelsessies laat eigenlijk elk kind wel zien waar hij of zij tegenaan loopt en hoe hij/zij het zou willen. Tevens is het doel om ouders zowel tijdens het intakegesprek als evaluatie-of eindgesprek praktische tips en handvatten te

geven.